Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Η ομαδική ψυχοθεραπεία συνήθως απαρτίζεται από 5-10 μέλη και συντονίζεται από έναν ή δύο ψυχοθεραπευτές. Οι συναντήσεις είναι εβδομαδιαίες και διαρκούν 90 ή 120 λεπτά(ανάλογα την ομάδα). Η όλη διαδικασία μπορεί να διαρκέσει κάποιους μήνες ή κάποια χρόνια – αυτό εξαρτάται από το είδος της ομάδας και τους στόχους της.

Η συγκεκριμένη διαδικασία για πολλούς είναι πιο αποτελεσματική συγκριτικά με την ατομική παρόλο που και οι δύο είναι ισότιμες τουλάχιστον ως προς την αποτελεσματικότητά τους . Αυτό οφείλεται στο ότι μειώνεται η απομόνωση και η αποξένωση ενώ παράλληλα αυξάνεται η αίσθηση της ομαδικότητας στην εξομάλυνση των δυσκολιών κάτι που για κάποιους λειτουργεί καλύτερα απ’ ότι η στενή σχέση ψυχοθεραπευόμενου και ψυχοθεραπευτή. Τα μέλη με τη βοήθεια του συντονιστή/συντονιστών σταδιακά έρχονται κοντά και εξοικειώνονται μεταξύ τους. Αυτή η αλληλεπίδραση τους ωθεί να δοκιμάσουν καινούργιους τρόπους συμπεριφοράς και να μάθουν περισσότερα για τον τρόπο που αλληλεπιδρούν με τους άλλους.

Πιο συγκεκριμένα τα μέλη της ομάδας

 • Ενθαρρύνονται ώστε να συνδεθούν μεταξύ τους και να παρέχουν στήριξη και ανατροφοδότηση. Μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο τα μέλη δίνουν και παίρνουν ειλικρινή ανατροφοδότηση στους και από τους υπόλοιπους. Αυτό βοηθά ώστε να δει κάποιος πως σχετίζεται τόσο με τους άλλους όσο και με τον εαυτό του.
 • Αρχίζουν και βλέπουν κι άλλες επιλογές και ενθαρρύνονται στη δοκιμή κι άλλων τρόπων του «σχετίζεσθαι»
 • Παρατηρούν πως αισθάνονται στη διάρκεια της συνεδρίας και μιλούν γι’ αυτό. Αυτό τους βοηθά ώστε να αποκτήσουν επίγνωση και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους κατά την αλληλεπίδρασή τους με τους άλλους
 • Αναπτύσσουν πιο λειτουργικές συμπεριφορές
 • Αποκτώντας επίγνωση και κατανόηση των σκέψεων , συναισθημάτων και συμπεριφορών τους, αναγνωρίζουν τα μοτίβα σχέσεων που επαναλαμβάνουν μέσα και έξω από την ομάδα
 • Ενισχύεται η αυθεντικότητα και μαθαίνουν να υποστηρίζουν τον εαυτό τους.
 • Οι σχεσιακές δεξιότητες που αποκτώνται ή ενισχύονται μέσα στην ομάδα σταδιακά μεταφέρονται και εκτός ομάδας, στον κοινωνικό περίγυρο.
 • Το αμοιβαίο ενδιαφέρον και η φροντίδα αυξάνουν την αυτοεκτίμηση του ατόμου
 • Έχοντας τη στήριξη των άλλων μελών είναι ευκολότερη η ανάληψη ρίσκων
 • Η προσωπική αλλαγή μεταφέρεται στη ζωή τους έξω από την ομάδα

Η ομάδα είναι ένα κλειστό και ασφαλές πλαίσιο. Το περιεχόμενο των συνεδριών είναι εμπιστευτικό και αυτό προϋποθέτει τη δέσμευση όλων των συμμετεχόντων ώστε να μη διαρρέουν πληροφορίες έξω από την ομάδα – να προφυλάσσεται το απόρρητο.

Η σύνθεσή της θα πρέπει να είναι ισορροπημένη ως προς την ηλικά, το φύλο και το είδος των ψυχολογικών συγκρούσεων των μελών της, ώστε να υπάρχει και ποικιλία και έλλειψη ακραίων καταστάσεων και διαφορών. Τα μέλη θα έχουν πολλά κοινά αλλά και ποικίλες ατομικές διαφορές. – βρίσκονται σε κοινή φάση ζωής ή διαπραγματεύονται ανάλογα ή συμπληρωματικά θέματα ζωής. Ο Irvin Yalom στο βιβλίο του «Θεωρία και Πράξη της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας», αναφέρει ότι «πολλοί ασθενείς εισέρχονται στη θεραπεία με την ανησυχητική σκέψη ότι μόνο αυτοί βρίσκονται σε μία τόσο άσχημη κατάσταση, ότι μόνο αυτοί έχουν τα συγκεκριμένα τρομακτικά ή απογοητευτικά προβλήματα ή αυτές τις απαράδεκτες σκέψεις, παρορμήσεις και φαντασιώσεις – ενώ είναι αλήθεια ότι, ο καθένας μας είναι μοναδικός και μπορεί να βιώνει μοναδικές συνθήκες, κανένας από εμάς δεν είναι μόνος του στους αγώνες του».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομαδική θεραπεία δεν είναι για όλους ούτε για όλα τα στάδια της ζωής. Χρειάζεται δύναμη και αναγνώριση των αναγκών των άλλων για να λειτουργήσει κάποιος καλά μέσα σε μία ομάδα ώστε να μην ακυρωθεί αλλά και να μην ακυρώσει τους υπόλοιπους. Για κάποιες περιπτώσεις είναι πιο βοηθητικό η ομαδική θεραπεία να συνδυάζεται με την ατομική ώστε να αντιμετωπίζονται καλύτερα οι προσωπικές δυσκολίες με τον ατομικό ψυχοθεραπευτή, ή να έχει δουλευτεί το άτομο ατομικά και η ομάδα να είναι το επόμενο στάδιο.

Οι διεργασίες που αναπτύσσονται μέσα στην ομάδα είναι:

 • Έλεγχος της πραγματικότητας – με τη βοήθεια των μελών σταδιακά βελτιώνεται σημαντικά
 • Μεταβίβαση – τόσο προς τα άλλα μέλη όσο και προς τον θεραπευτή
 • Ταύτιση
 • Παγκοσμιότητα – δεν είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα
 • Πίεση – το άτομο πιέζεται από την ίδια την ομάδα για αλλαγή δυσλειτουργικών και δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών
 • Συνοχή – όλοι ανήκουν στην ίδια ομάδα, αποδέχονται ο ένας τον άλλο , έχουν ισότιμη σχέση και δουλεύουν για τον ίδιο σκοπό
 • Μάθηση – έρχεται μέσα από τις συναισθηματικές εμπειρίες των μελών
 • Συναισθηματική εκτόνωση
 • Κάθαρση – νοηματοδοτεί και το τέλος της θεπραπείας.

Κλείνοντας αξίζει να σημειωθεί ότι έρευνες δείχνουν ότι η μεγάλη προσδοκία του ατόμου για βοήθεια στο ξεκίνημα οποιασδήποτε μορφής ψυχοθεραπείας αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις για την θετική της έκβαση.

Tagged