Βιωματικά Σεμινάρια

Βιωματικά σεμινάρια

Βιωματικά Σεμινάρια

Είναι μία ομαδική διαδικασία που εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο θέμα και διαφορετικό κάθε φορά όπου με τη βοήθεια του συντονιστή η ομάδα ενημερώνεται θεωρητικά και παράλληλα έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει και να πειραματιστεί σε νέες δεξιότητες , συνδέοντας έτσι τη θεωρία με το βίωμα – εμπειρική μάθηση.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περαιτέρω ενημέρωση πάνω στο σεμινάριο που σας ενδιαφέρει.

Ντόρα Μίνου

Tagged