Θεραπεία Ζεύγους – Συμβουλευτική Ζευγαριών

Θεραπεία Ζεύγους

 

Η θεραπεία ζεύγους απευθύνεται σε ζευγάρια που έχουν προβλήματα επικοινωνίας με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διαχειριστούν τις κρίσεις και τις συγκρούσεις τους . Δύο διαφορετικοί άνθρωποι , με διαφορετικά βιώματα και εμπειρίες δεν είναι εύκολο να συμφωνούν στην οπτική που βιώνουν την κοινή τους πραγματικότητα. Τα «άλυτα» θέματα μεταξύ τους αυξάνουν τη συναισθηματική απόσταση και το επίπεδο ικανοποίησης και συναισθηματικής κάλυψης μειώνονται σοβαρά. Αναπόφευκτα το αποτέλεσμα είναι αρνητικές αντιδράσεις όπως ο θυμός, η αποξένωση, η υποτίμηση , κλπ.

Ένα σημαντικό τρίπτυχο για την υγιή διατήρηση και εξέλιξη της σχέσης είναι η επικοινωνία, η συνεννόηση και η συνεργασία. Αυτό προϋποθέτει ότι υπάρχει αγάπη , εμπιστοσύνη, σεβασμός και εκτίμηση αμφίδρομα.

Στη θεραπεία ζεύγους γίνεται μία προσπάθεια των δύο συντρόφων να ζητήσουν τη βοήθεια θεραπευτή προκειμένου να κατανοήσουν τον τρόπο που αλληλεπιδρούν . Μιλώντας για σχέση ουσιαστικά μιλάμε για δύο συστήματα που συναντιούνται και χρειάζεται να βρουν το σημείο επαφής και συνύπαρξης. Το καθένα από τα άτομα που ενώνονται σε μία σχέση φέρει μία προσωπική ιστορία. Ο τρόπος που ο καθένας έχει βιώσει τις σχέσεις μέσα στην πατρική του οικογένεια, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και τον τρόπο που σχετίζεται στο σήμερα με τους ερωτικούς του συντρόφους. Οι διαφορετικοί χαρακτήρες, οι ανάγκες και οι επιθυμίες του κάθε συντρόφου, οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της καθημερινότητας, καθώς και οι αλλαγές που προκύπτουν από τις διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής του ζευγαριού (πχ γέννηση παιδιού, χρόνια νόσος, απώλεια, ανεργία, κλπ) προκαλούν διάφορες δυσκολίες στο ζευγάρι όπως για παράδειγμα έλλειψη αμοιβαίας κατανόησης και συναισθηματικής εγγύτητας, απουσία ικανοποίησης του ενός από τον άλλο, συγκρούσεις, ματαίωση και ανασφάλεια.

Ο ρόλος του θεραπευτή είναι να κατανοήσει το σύστημα της σχέσης και να φέρει στην επιφάνεια τους τρόπους που  δύο άτομα αλληλεπιδρούν και επικοινωνούν.

Οι βασικές αρχές που διέπουν την αλληλεπίδραση είναι:
1. Μεταξύ δύο ατόμων που βρίσκονται στον ίδιο χώρο θα υπάρξει επικοινωνία

2. Η επικοινωνία εμπεριέχει την μετάδοση των πληροφοριών και παράλληλα καθορίζει τη σχέση μεταξύ των δύο

3. Στην αποτελεσματική επικοινωνία η συμπεριφορά του ενός προκαλεί και ενισχύει τη συμπεριφορά του άλλου.

4. Υπάρχει λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία

5. Η αλληλεπίδραση μπορεί να είναι συμμετρική ή συμπληρωματική ανάλογα με το αν υπάρχει ισότητα ή διαφορά στα δύο άτομα.

Η αποτελεσματική επικοινωνία προϋποθέτει:

Διάθεση για αυτοέκφραση
Ακούω τον άλλο
Ευαισθησία στα συναισθήματα του άλλου και προσπάθεια κατανόησης της θέσης του – «μπαίνω στα παπούτσια του»
Αποδοχή κριτικής
Έκφραση σεβασμού και εκτίμησης.

Ζευγάρι και θεραπευτής διαμορφώνουν από κοινού ένα θεραπευτικό πλάνο ανάλογο με τους στόχους που έχουν τεθεί το οποίο επαναξιολογείται στη διάρκεια της θεραπείας.
Μέσα από την ενίσχυση της ανοικτής επικοινωνίας, της έκφρασης συναισθημάτων και προσωπικών αναγκών, η σχέση γίνεται ένας χώρος προσωπικής ανάπτυξης που επιτρέπει και προωθεί την οικειότητα, τη σύνδεση, το σεβασμό , την εκτίμηση, την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια. Δίνεται η ευκαιρία στο ζευγάρι να διερευνήσει τις δυναμικές της σχέσης τους, όπως αυτή εξελίσσεται στο χρόνο. Για όλα τα παραπάνω ένα πρώτο στάδιο και βασική προϋπόθεση είναι η αναγνώριση και επίγνωση των δυσλειτουργιών της σχέσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η θεραπευτική διαδικασία δεν καθορίζει μόνο τη διατήρηση και τη συνέχεια μιας σχέσης αλλά και τη διακοπή της. Οι σύντροφοι μπορεί να συνειδητοποιήσουν πως θα ήταν καλύτερα να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Αναγνωρίζοντας τα λάθη που έγιναν στη σχέση και αναλαμβάνοντας η κάθε πλευρά το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί μπορεί να συνεχίσει στην επόμενη σχέση με καλύτερες προϋποθέσεις και χωρίς κατάλοιπα από την προηγούμενη.

Στο ενδεχόμενο όπου υπάρχουν παιδιά , η θεραπεία θα βοηθήσει στη διευκρίνιση και την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου, θα προσφέρει τη δυνατότητα για καλύτερη συνεργασία και συνεννόηση και των δύο πλευρών καθότι αναμφισβήτητα ο γονεϊκός ρόλος είναι ισόβιος και καλό θα είναι να μην κλονίζεται λόγω προσωπικών διαφορών που υπάρχουν στο ζευγάρι.
Η διάρκεια της συνεδρίας στη θεραπεία ζεύγους ορίζεται 1 έως 1,5 ώρα κάθε εβδομάδα ή κάθε δεκαπέντε μέρες. Θεραπεία ζεύγους μπορεί να κάνει το ζευγάρι ενώ παράλληλα είναι και ο καθένας σε ατομική ψυχοθεραπεία χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο. Η αξιολόγηση και η εκτίμηση που θα γίνει από τον θεραπευτή σε περίπτωση που ενδείκνυται ατομική αντί θεραπείας ζεύγους είναι ένα ενδεχόμενο που θα συζητηθεί κατά τις πρώτες συνεδρίες.

Εν κατακλείδι ακόμη και εάν μετά το πέρας της θεραπευτικής συνθήκης το ζευγάρι επιλέξει να μην είναι μαζί και να ακολουθήσει ξεχωριστούς δρόμους, η εμπειρία της θεραπευτικής διαδικασίας θα είναι ένα ανεκτίμητο ψυχικό εφόδιο για τις επόμενες επιλογές τους.

 

Ντόρα Μίνου

ΜΑ Κλινικής Ψυχολογίας

Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια (ενηλίκων , ζεύγους & οικογένειας)

 

Tagged