Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

Το επίκεντρο στο πλαίσιο της οικογενειακής θεραπείας είναι το δυσλειτουργικό σύστημα των σχέσεων των μελών που συχνά εμποδίζουν την πρόοδο της οικογένειας ή κάποιου μέλους χωριστά. Συνήθως η αφορμή που αναδεικνύει τη δυσλειτουργία της οικογένειας είναι είτε κάποια μετάβαση στα αναπτυξιακά στάδια του κύκλου ζωής της (γέννηση παιδιού, απώλεια, αποχωρισμός του παιδιού από την οικογενειακή εστία, οικονομική κρίση, εμφάνιση χρόνιας νόσου, μετάθεση, μετανάστευση, κλπ) είτε κάποιο πρόβλημα που είναι εμφανές σε κάποιο από τα μέλη με συνηθέστερο στο παιδί- άλλωστε τα παιδιά καθρεφτίζουν τη σχέση.
Ο θεραπευτής συνάπτοντας θεραπευτική συμμαχία με την οικογένεια ενθαρρύνει τα μέλη ώστε να νοηματοδοτήσουν πτυχές της οικογενειακής ζωής που έχουν χαθεί και να ανακαλύψουν τον εαυτό τους. Συχνά δεν ακολουθούν όλα τα μέλη τη θεραπευτική διαδικασία , είτε από αντίσταση είτε από έλλειψη κινήτρου είτε και από δυσπιστία. Δεν είναι όλοι έτοιμοι και διαθέσιμοι να δουν και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, ωστόσο είναι επιβεβαιωμένο ότι όταν κάποιος ή κάποιοι αλλάζουν μέσα από τη θεραπεία αλλάζει σταδιακά και όλο το σύστημα της οικογένειας.

Tagged