Βιωματικά Σεμινάρια

Βιωματικά Σεμινάρια Είναι μία ομαδική διαδικασία που εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο θέμα και διαφορετικό κάθε φορά όπου με τη βοήθεια του συντονιστή η ομάδα ενημερώνεται θεωρητικά και παράλληλα έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει και να πειραματιστεί σε νέες δεξιότητες , συνδέοντας έτσι τη θεωρία με το βίωμα – εμπειρική μάθηση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας […]

Διαβάστε Εδώ