Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

Το επίκεντρο στο πλαίσιο της οικογενειακής θεραπείας είναι το δυσλειτουργικό σύστημα των σχέσεων των μελών που συχνά εμποδίζουν την πρόοδο της οικογένειας ή κάποιου μέλους χωριστά. Συνήθως η αφορμή που αναδεικνύει τη δυσλειτουργία της οικογένειας είναι είτε κάποια μετάβαση στα αναπτυξιακά στάδια του κύκλου ζωής της (γέννηση παιδιού, απώλεια, αποχωρισμός του παιδιού από την οικογενειακή […]

Διαβάστε Εδώ