Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Η ομαδική ψυχοθεραπεία συνήθως απαρτίζεται από 5-10 μέλη και συντονίζεται από έναν ή δύο ψυχοθεραπευτές. Οι συναντήσεις είναι εβδομαδιαίες και διαρκούν 90 ή 120 λεπτά(ανάλογα την ομάδα). Η όλη διαδικασία μπορεί να διαρκέσει κάποιους μήνες ή κάποια χρόνια – αυτό εξαρτάται από το είδος της ομάδας και τους στόχους της. Η συγκεκριμένη διαδικασία για πολλούς […]

Διαβάστε Εδώ