Εξαρτημένη ή Εξαρτητική Διαταραχή Προσωπικότητας

Τα άτομα που παρουσιάζουν εξαρτητική διαταραχή προσωπικότητας είναι ιδιαίτερα ευάλωτα και αγχώδη. Προσκολλώνται στον άλλο, δεν έχουν επίγνωση ή θεωρούν αμελητέες τις ανάγκες τους, στηρίζονται και ακολουθούν τις προτιμήσεις και τις επιλογές του ατόμου που είναι προσκολλημένα, με το φόβο της εγκατάλειψης ή της απόρριψης. Είναι ιδιαίτερα ανασφαλή και υποταγμένα άτομα, άβουλα και με παντελή […]

Διαβάστε Εδώ